Informationssökning

På den här sidan hittar du tips på hur du kan lägga upp din informationssökning.

1.Vad söker du information om?

Börja med att formulera din frågeställning!
Vilket syfte har du?
Hur omfattande ska arbetet vara?
Hur aktuella uppgifter behöver du?
Skriv upp några sökord och försök hitta synonymer.

2.Vilken sorts information behöver du?

Tänk igenom ditt behov!
Uppslagsböcker – Här får du snabbt en översikt över olika ämnen,
personer och platser.
Artiklar – ger dig aktuell information.
Fackböcker – ger dig fördjupade kunskaper om ämnet.

3.Var finns informationen du söker?

Biblioteket – På biblioteket kan du söka böcker och artiklar, både i tryckt och elektronisk form. Du kan även söka information i databaser.
Läs mer om vad biblioteket erbjuder»
Internet – På Internet kan du hitta bra information på myndigheters, organisationers och företags webbsidor. Du kan även hitta aktuella artiklar inom olika ämnen och söka i vissa fackdatabaser.
Intervjuer – Du kan få bra information genom att intervjua personer med kunskap om ett visst område.

4.Hur söker du i de källor du valt?

Generella söktips:
Du kan söka på ämnesord.
Tänk på att stava rätt och att använda synonymer.
Trunkera!
Använd boolesk logik!
Frassökning
Mer söktips

5.Var källkritisk

Att kritiskt granska innebär att se på texten ur flera synvinklar och bilda sig en uppfattning om den. För att göra detta kan du ställa dig ett antal frågor om texten:
Kan du lita på informationen? Vem står bakom; en privatperson, en myndighet eller ett företag? Vem som ligger bakom påverkar trovärdigheten. Använd aldrig anonym information.
Vad är syftet med texten? Varför är texten skriven? För att informera om något, för att presentera fakta, för att sälja något, för att propagera för en åsikt eller för att underhålla? Är texten vinklad?
Vilka vänder sig texten till? Det är stor skillnad om texten är till för barn, vuxna, forskare eller hobbyfixare.
Är informationen riktig? Jämför med andra källor.
Läs mer om källkritik på Kolla källan

6.Bearbeta och sammanställ

Bearbeta och sammanställ den information du funnit i olika källor.
Är informationen tillräcklig? Har du fått med de viktigaste källorna?
Utvärdera vad du åstadkommit.
Har du svarat på de frågor du inledde ditt arbete med att ställa?
Vilken ny kunskap har detta arbete gett dig?
Reflektera över arbetet och resultatet.
Vad har du lärt dig om informationssökning?
Kunde du ha sökt mer effektivt från början?
Presentera vilka källor du valt i en källförteckning
Läs mer om att skriva källförteckning

När du sammanställt ditt arbeta kan du presentera det muntligen eller skriftligen.


Sidan uppdaterad 2014-09-29